Staj yapacak öğrencilerimiz aşağıdaki işlem basamaklarına göre staj yapacaklardır.

Not: staj mevzuatındaki değişiklikler konusunda staj danışmanınızdan bilgi alınız.

1. Staj yapılacak yer belirlenerek staj danışmanı olan öğretim elemanının sözlü onayı alınır.

2. Okuldan matbu staj dilekçesi alınarak staj yapılacak işletmeye imzalatılır.

3. Matbu staj dilekçesi staj danışmanı olan öğretim elemanına imzalatılır.

4. Matbu staj dilekçesi ve iki fotoğrafla birlikte öğrenci işlerinden staj defteri alınır.

5. Staj 30 iş günü olmak üzere yazın ya da derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler için yarıyıl içinde yerine getirilir.

6. Staj defteri kurallara uygun olarak doldurularak gizli değerlendirme belgesiyle birlikte stajı takip eden yarıyılın başında staj danışmanı olan öğretim elemanına teslim edilir.

Staj yapılacak işyeri belirlenirken aşağıdaki kriterlere uyulmalıdır:

a)      Staj yapılacak işyeri programın içeriğine uygun olmalı,

b)      Bilgisayar donanım, yazılım, internet hizmetleri üzerinde çalışan işletmeler; büyük kamu kurumlarının bilgi işlem daireleri; özel sektördeki büyük işletmelerin bilgi işlem bölümleri,

c)      İşyerinde en az lisans mezunu (Elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, bilgisayar mühendisliği; bilgisayar öğretmenliği mezunu) ya da önlisans mezunu (bilgisayar programcılığı, bilgisayar donanımı, bilgisayar operatörlüğü ve teknikerliği, bilgisayar teknolojileri ve programlama mezunu)  veya staj danışmanının uygun gördüğü bir amirin bulunması,

d)      Stajdan önce işletmenin adı, türü, personel sayısı, kuruluş yeri, adresi, yetkili amirin adı, unvanı ve mezun olduğu program ile işletmede staj yapılacak tarihlerin bildirilmesi,

e)      Staj yapılacak işyerinin belirlenmesinde staj danışmanı öğretim elemanının olumlu görüşü,

Staj yapılırken aşağıdaki kriterlere uyulmalıdır:

a)      Staj süresi en az 30 iş günüdür,

b)      Resmi kurum ve kuruluşlarda hafta sonu işgünü değildir,

c)      Özel sektöre ait işletmelerde Cumartesi günleri çalışılıyorsa yazılı olarak çalışıldığı belgelendirilmelidir,

d)      Staj çalışmaları aşağıdaki konuları kapsar;

    1.      İşletim sistemi kurulumu, kullanılması ve hataların giderilmesi,

    2.      Paket programların kurulması, destek ve hataların giderilmesi,

    3.      Uygulama yazılımları geliştirme çalışmaları,

    4.      Web sitesi tasarımı, organizasyonu, kurulumu ve diğer internet hizmetleri,

    5.      Bilgisayar ağı kurulumu, işletimi ve bakımı,

    6.      Bilgisayar organizasyonu, bakımı ve tamiratı,

e)      Staj yapılan işyerindeki kurallara uyulmalıdır,

f)        Öğrenci çalışmalarını işyerindeki amirin gözetimi, denetimi ve izni doğrultusunda yürütür,

g)      Öğrenci beyan ettiği tarihler arasında mesai saatleri arasında işyerinde bulunmalıdır,

Staj defteri doldurulurken aşağıdaki kriterlere uyulmalıdır:

a)      Öğrenci günlük çalışmalarını rapor yazım ve teknik resim kurallarına uygun olarak Yüksekokuldan alınan staj defterine ayrıntılı olarak yazmak zorundadır,

b)      Öğrenci staja başlarken defteri ve ilgili belgeleri işletme yetkililerine vermek/göstermek zorundadır,

c)      Öğrenci stajı takip eden yarıyıl başında ilk 1 ay içinde staj defterini ve “Gizli”  yazılı staj değerlendirme belgesini Yüksekokula teslim etmek zorundadır,

d)      Staj sonunda staj defteri ve işletmeden gönderilen staj değerlendirme belgesi komisyon tarafından incelenerek öğrencinin stajının başarılı olup olmadığı değerlendirilir, gerek görülürse stajla ilgili sözlü/yazılı sınav yapılabilir,

e)      Öğrencinin işletmedeki kurallara ve sürelere uymaması, belgeleri ve defteri zamanında teslim etmemesi gibi durumlarda staj geçersiz sayılır,